Zamiana nazwiska na inicjał

Zaimportuj plik o nazwie Zamiana nazwiska na inicjał.csv do Edytora Power Query.

Mając dane chcemy zostawić tylko pierwszą literę nazwiska i dodać kropkę. W tym celu zaznaczmy komunę nazwisko.

Następnie na karcie Przekształć wybierz polecenie Wyodrębnij->Pierwsze znaki. W kolejnym kroku wpiszmy, że nas interesuje tylko jeden znak.

Aby dodać kropkę należy przy zaznaczonej kolumnie Nazwisko należy z karty Przekształć wybrać polecenie Format -> Dodaj sufiks. Jako wartość wpisz kropkę i kliknij w przycisk OK.

Opcjonalnie jeśli chcesz połączyć kolumny Imię oraz Nazwisko w jedną kolumnę to zaznacz obie kolumny (kliknij na nagłówku kolumny Imię a następnie trzymając wciśnięty klawisz Ctrl kliknij na nagłówku kolumny Nazwisko). Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na nagłówku jednej z dwóch kolumn i wybierz opcję Scal kolumny)

Pojawi się okno dialogowe Scal kolumny. Jako separator wybierz Spacja (chyba nie chcesz, aby imię było „przyklejone” do inicjału nazwiska). Jako nazwę kolumny wpisz np. Imię i nazwisko a następnie kliknij w OK.

Gotowe. Tak przekształcone dane możesz zaimportować do Excela.

Strona główna