Usuwanie X pierwszych wierszy z pliku

Pewien program eksportujący dane do pliku utworzył kilka pierwszych wierszy z informacjami dotyczącymi tego pliku (np. data wygenerowania raportu, w jakim programie utworzyliśmy ten plik itp.). Te wiersze należy usunąć, gdyż dopiero po nich znajdują się „dane właściwe”

Zaimportuj plik o nazwie usuwanie X pierwszych wierszy.csv do Edytora Power Query.

Sposób 1

Ten sposób działa poprawnie tylko wtedy, gdy zawsze wiemy, że dokładnie 9 pierwszych wierszy jest pustych. Jeśli kolejne wersje danego raportu będą miały inną różną liczbę pustych wierszy to wtedy warto jest się zapoznać z sposobem nr 2.

Na karcie Narzędzia główne znajduje się polecenie Usuń wiersze -> Usuwanie pierwszych wierszy.

Następnie wpiszmy 9 i kliknijmy w OK

Należy poinformować Edytor Power Query, że w pierwszym wierszu znajdują się nagłówki kolumn. W tym celu należy z karty Narzędzia główne wybrać polecenie Użyj pierwszego wiersza jako nagłówków.

W ostatnim kroku należy wybrać z karty Narzędzia główne polecenie Zamknij i załaduj.

Sposób 2

Zauważmy pewną regularność – otóż te dane dotyczące pliku znajdują się tylko „w pierwszej kolumnie”. Natomiast w drugiej kolumnie tu, gdzie są dane o pliku wiersze są puste. Wystarczy więc wyfiltrować na drugiej kolumnie puste wiersze (klikamy w strzałeczkę znajdującą się w kolumnie o nazwie Column2 a następnie odznaczamy wartość (puste) i klikamy w OK.

Po usunięciu zbędnych wierszy zauważmy, że kolumny dalej mają mało intuicyjne nazwy: Column1, Column2, Column3 itp. Natomiast w pierwszy wierszu mamy takie wartości jak: l.p., Imię, Nazwisko, Wiek, Wzrost itp.

Należy poinformować Edytor Power Query, że w pierwszym wierszu znajdują się nagłówki kolumn. W tym celu należy z karty Narzędzia główne wybrać polecenie Użyj pierwszego wiersza jako nagłówków.

W ostatnim kroku należy wybrać z karty Narzędzia główne polecenie Zamknij i załaduj.

Sposób 3

Sposób ten jest podobny do sposobu nr 1, ale wykonany nieco bardziej okrężną drogą. Otóż można wstawić kolumnę indeksu (numerowaną od 1)

A następnie odfiltrować wartości mniejsze od 10

Należy poinformować Edytor Power Query, że w pierwszym wierszu znajdują się nagłówki kolumn. W tym celu należy z karty Narzędzia główne wybrać polecenie Użyj pierwszego wiersza jako nagłówków.

W ostatnim kroku należy wybrać z karty Narzędzia główne polecenie Zamknij i załaduj.

Strona główna