Usuwanie pustych wierszy z pliku

Zaimportuj plik o nazwie usuń puste wiersze.csv do Edytora Power Query.

Sposób #1 – najprostszy

Jak widzimy, co drugi wiersz jest z jakiegoś powodu pusty. Moglibyśmy ten plik oczyścić poprzez ręczne usuwanie co drugiego wiersza np. w notatniku, ale jest to dość żmudna robota. Na szczęście w przypadku Power Query wystarczy na dowolnej kolumnie włączyć filtrowanie i sprawa będzie załatwiona:

Należy przy kolumnie l.p. kliknąć na „strzałeczce” i z rozwijanej listy odznaczyć wartość (null) a następnie kliknąć w przycisk OK. Automatycznie znikną puste wiersze.

Uwaga: W naszym przypadku w każdej kolumnie jest pusty co drugi wiersz. Jeśli klikniesz „na strzałeczce” w kolumnie zawierającej wartości tekstowe (np. Nazwisko, Imię, miasto) to na liście wartości do odfiltorwania zamiast (null) pojawi się wartość (puste), ale przebieg ćwiczenia będzie taki sam.

Teraz wystarczy tylko załadować nasze dane do Excela. W tym celu na karcie Narzędzia główne wystarczy kliknąć w górną część przycisku Zamknij i załaduj a nasze dane pojawią się w nowym arkuszu.

Sposób 2

Poprzedni sposób był najprostszy i najbardziej prawidłowy, ale w celu zademonostrowania innych opcji Edytora Power Query pokażę jak to można zrobić inaczej. Zauważ, że w tym konkretnym pliku jest pewna regularność: zawsze idealnie co drugi (parzysty) wiersz jest pusty. Idea jest prosta:

 • Mogę dodać nową kolumnę indeksu od 1 (w celu ponumerowania wierszy).
 • Następnie za pomocą operacji Modulo (reszta z dzielenia) w nowej kolumnie zmienimy bieżącą wartość na resztę z dzielenia przez 2 (czyli będziemy mieć na przemian liczby albo 1 albo 0)
 • Odfiltrujemy wiersze, w których znajduje się wartość 0 (czyli parzyste wiersze, bo one są puste)
 • Usuniemy pomocniczą kolumnę bo nie chcemy jej importować do Excela

Najpierw należy dodać kolumnę indeksu. W tym celu należy kliknąć na karcie Dodaj kolumnę wybrać polecenie Kolumna indeksu (najlepiej kliknij w strzałeczkę i wybierz Od 1 gdyż samo kliknięcie w przycisk Kolumna indeksu powoduje że pojawi się numeracja od 0 co jest mniej naturalne dla zwykłego człowieka).

Na końcu pojawi się nowa kolumna o nazwie o nazwie Indeks (i będzie ona domyślnie zaznaczona). Przekształćmy tę kolumnę, aby były na przemian wartości 1 i 0. Używając opcji Modulo (reszta z dzielenia) spowodujemy, że będą na przemian zera i jedynki gdyż:

 • 1 dzielone przez 2 daje 0 i 1 reszty
 • 2 dzielone przez 2 daje 1 i 0 reszty
 • 3 dzielone przez 2 daje 1 i 1 reszty
 • 4 dzielone przez 2 daje 2 i 0 reszty
 • 5 dzielone przez 2 daje 2 i 1 reszty
 • 6 dzielone przez 2 daje 3 i 0 reszty
 • itd.

W tym celu kliknijmy na kartę Przekształć i wybierzmy polecenie Standardowy->Modulo.

Następnie wpiszmy 2 i kliknijmy w przycisk OK.

Uwaga: ten sam przycisk znajdziesz również na karcie Dodaj kolumnę. Ale my nie chcemy tutaj dodawać kolejnej kolumny pomocniczej a jedynie dokonać przekształcenia na obecnej kolumnie.

Teraz odfiltrujmy te wiersze, które w kolumnie indeks mają wartość 0 (jeśli u Ciebie kolumna indeksu była numerowana od 0 to wtedy należy odfiltować te wiersze, które mają wartość 1).

Teraz powinniśmy widzieć tylko wiersze z danymi (zniknęły puste wiersze). Zanim zaimportujemy nasze dane do Excela usuńmy pomocniczą kolumnę Indeks (ona jest niepotrzebna, utworzyliśmy ją tylko w celu ponumerowania wierszy i usunięcia wierszy parzystych). W tym celu upewnij się, że kolumna Indeks jest zaznaczona tak jak na poniższym rysunku (jest zaznaczona „na zielono”. Jeśli nie jest zaznaczona, to kliknij na nagłówku kolumny (na słowie Indeks). W celu usunięcia kolumny wystarczy nacisnąć klawisz Delete.

W ostatnim kroku należy wybrać z karty Narzędzia główne polecenie Zamknij i załaduj.

Strona główna