Rozdzielenie imienia od nazwiska

Zaimportuj plik o nazwie rozdzielenie imienia od nazwiska.csv do Edytora Power Query.

Zauważmy, że mamy kolumnę Imię i nazwisko. Nie jest to zbyt mądre rozwiązanie, gdyż mając dane zapisane w ten sposób nie możemy np. posortować osób alfabetycznie po nazwisku. Dopiero po rozdzieleniu tych danych na dwie odrębne kolumny tj. imię, nazwisko będziemy mogli posortować po nazwisku.

Najpierw zaznacz kolumnę Imię i nazwisko (kliknij na nagłówku kolumny, tak aby Excel podświetlił całą kolumnę). Następnie na karcie Narzędzia główne wybierz polecenie Podziel kolumny -> Według ogranicznika.

Jako ogranicznik wybierzmy Spacja, gdyż ten znak oddziela od siebie imię od nazwiska. Następnie zastanówmy się nad sposobem podziału. Otóż mamy 3 opcje:

  • Ogranicznik najdalej z lewej strony – jeśli mamy osobę z dwoma imionami to w pierwszej kolumnie pojawi się pierwsze imię a w drugiej kolumnie drugie imię i nazwisko.
  • Ogranicznik najdalej z prawej strony – jeśli mamy osobę z dwoma imionami to oba imiona będą w pierwszej kolumnie a nazwisko w drugiej – ja preferuję tę opcję.
  • Każde wystąpienie ogranicznika – zostanie utworzonych tyle kolumn ile jest członów. Jeśli mamy osoby z dwoma imionami to pierwsze imię będzie w pierwszej kolumnie, drugie imię w drugiej kolumnie a nazwisko w trzeciej kolumnie. Problematyczne są osoby posiadające tylko imię i nazwisko, gdyż pierwsze imię będzie w pierwszej kolumnie a nazwisko w drugiej kolumnie (a trzecia kolumna gdzie spodziewalibyśmy się nazwiska będzie zawierała wartość null)

Tak wyglądają nasze dane po rozdzieleniu (zwróć uwagę na pierwszy rekord, gdzie dana osoba posiada dwa imiona):

Jeśli chcesz, aby była utworzona osobna kolumna na drugie imiona, to możesz zaznaczyć kolumnę Imię i nazwisko.1 i ponownie dokonać podziału. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na kolumnie Imię i nazwisko.1 i wybierz opcję Zmień nazwę w celu zmiany nazwy na Imię. To samo należy wykonać z drugą kolumną tj. zmieńmy jej nazwę na nazwisko i zaimportujmy dane do Excela.

Strona główna