Pobieranie danych z Internetu

Czasami zachodzi potrzeba pobrania danych z Internetu np. aktualnych kursów walut. W tym celu należy wybrać z karty Dane polecenie Pobierz dane -> Z innych źródeł -> Z sieci Web

Następnie pojawi się okno dialogowe Z sieci Web. Należy wpisać adres strony, z której chcemy pobrać dane np. https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html i kliknąć w przycisk OK.

Pojawi się okno dialogowe Nawigator. A w nim może znaleźć się kilka tabel, które zostały odczytane przez silnik PQ. Nie każda tabela będzie zawierała przydatne dla nas dane

Ale metodą prób i błędów prędzej, czy później uda nam się znaleźć to, czego szukamy (w tym konkretnym przypadku w oknie Nawigatora nie mamy zbyt wielu tabel). Po znalezieniu właściwej tabeli klikamy w przycisk Przekształć dane.

Załaduje się Edytor Power Query. A w nim tabelka z naszymi walutami. Jeśli nas interesuje np. tylko jedna bądź kilka walut to możemy użyć narzędzia filtr, aby wskazać tylko te, które nas interesują. Dla pewności możemy też posortować po kolumnie Kod waluty, aby mieć pewność, że dana waluta zawsze znajdzie się na tej samej pozycji (raczej mało prawdopodobne, aby strona prezentująca kursy walut następnego dnia wyświetliła je w innej kolejności, ale zabezpieczeń nigdy zbyt wiele). Dodatkowo zwróć uwagę, że w naszym przypadku w kolumnie Kurs średni Power Query wykrył, że jest to kolumna liczbowa. Jeśli zamiast 1.2 (ikonka symbolizująca liczbę dziesiętną) była by ikonka ABC to należałoby dokonać odpowiednich przekształceń np. zamiana kropek na przecinki i zmiana typu z tekstowego na liczbowy.

Dodatkowo w panelu Ustawienia zapytania zmieńmy nazwę zapytania na jakąś przyjaźniejszą np. kursy walut.

Po wszystkim na karcie Narzędzia główne kliknij w przycisk Zamknij i załaduj.

Następnie możemy skorzystać z owej tabeli do naszych obliczeń. Uproszczony przykład znajduje się poniżej:

Uwaga: Jeśli chcemy, aby Excel podawał ceny z uwzględnieniem aktualnego kursu danej waluty należy pamiętać o tym, aby każdego dnia odświeżać tabelę z kursami walut (klikasz na tabeli prawym przyciskiem myszy i wybierasz opcję Odśwież). Inaczej otrzymamy dane z uwzględnieniem kursu na dzień w którym dokonaliśmy importu danych.

Wskazówka: jeśli chcemy mieć zawsze aktualne dane to możemy wymusić automatyczne odświeżanie danych przy otwarciu pliku jak również cyklicznie np. co 60 minut. W tym celu należy w panelu Zapytania i połączenia kliknąć prawym przyciskiem myszy, następnie wybrać Właściwości i zaznaczyć stosowne opcje w oknie dialogowym

Strona główna