Import danych z pliku CSV

Plik CSV jest plikiem tekstowym (można go otworzyć w notatniku i przeczytać zawartość), który posiada następującą budowę: każdy wiersz zawiera jeden rekord natomiast kolumny w danym wierszu są od siebie oddzielone separatorem (najczęściej jest to średnik lub przecinek).

Na powyższym rysunku widzimy, że plik CSV zawiera dane kilkudziesięciu osób. Pierwszy wiersz tego pliku jest wierszem nagłówkowym. Każdy wiersz zawiera informacje o jednej osobie (l.p., imię i nazwisko, wiek, wzrost, płeć, datę rejestracji oraz miasto). Kolejne „parametry” danej osoby są oddzielane znakiem średnika.

Z powodu prostej „budowy” wiele różnych programów eksportuje dane do plików CSV. Niestety, ale dla zwykłego człowieka taki plik (szczególnie gdy posiada wiele kolumn) może być mało czytelny, wygodniej by było go zaimportować np. do Excela. Aby to zrobić należy włączyć program Excel. Następnie na karcie Dane wybieramy polecenie Z pliku tekstowego/CSV.

Ewentualnie ten sam konektor można odnaleźć na karcie Dane pod poleceniem Pobierz dane -> Z pliku -> Z pliku tekstowego/CSV.

Natomiast jeśli posiadasz program Excel w wersji starszej niż 2016 z zainstalowanym dodatkiem Power Query to owe polecenie znajdziesz na karcie Power Query.

Po wybraniu owego polecenia należy wskazać dowolny plik CSV. Po chwili naszym oczom ukaże się okno Nawigator.

Podczas importu pliku CSV należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy: Pochodzenie pliku i Ogranicznik. W polu pochodzenie pliku wskazujemy w jakim standardzie są kodowane „polskie ogonki”. Najczęściej będzie to 65001: Unicode (UTF-8) aczkolwiek jakieś starsze programy mogą eksportować w innych standardach np.:

  • 852: Środkoweuropejski DOS (raczej jakieś mega prehistoryczne programy)
  • 1250: Środkoweeuropejski (Windows)
  • 28592: Środkowoeuropejski (ISO) (inna nazwa: ISO Latin 2 zwany również ISO-8859-2)

Jeśli na podglądzie widzimy, że wszystkie ogonki poprawnie się wyświetlają to znaczy, że nie ma potrzeby w wybieraniu innej strony kodowej.

W polu ogranicznik należy wskazać jaki znak oddziela od siebie poszczególne kolumny. Najczęściej będzie to średnik lub przecinek. W przypadku wybrania złego ogranicznika zobaczysz efekt podobny do tego jak na poniższym rysunku (nieprawidłowo zostanie dobrana liczba kolumn):

Jeśli chcesz od razu zaimportować dane do nowego arkusza, możesz kliknąć w przycisk Załaduj. Natomiast bardzo często w pliku CSV będziemy dokonywać pewnych przekształceń (np. usuwać zbędne wiersze bądź kolumny, łączyć kilka kolumn w jedną itp.) wtedy należałoby kliknąć w przycisk Przekształć dane (w starszych wersjach ten przycisk nazywa się Edytuj), aby załadować edytor Power Query.

Strona główna