Spis treści

Pliki do pobrania | Kontakt

Informacje wstępne:

 1. Wstęp
 2. Instalacja dodatku Power Query
 3. Prosta demonstracja uświadamiająca dlaczego Power Query jest taki fajny

Pobieranie danych:

 1. Import danych z pliku CSV
 2. Pobieranie danych z Internetu

Proste przekształcenia danych:

 1. Usuwanie pustych wierszy z pliku
 2. Usuwanie X pierwszych wierszy z pliku
 3. Usuwanie wierszy zaśmiecających nasze dane
 4. Filtrowanie tekstu – wielkość liter
 5. Rozdzielenie imienia od nazwiska
 6. Zamiana nazwiska na inicjał
 7. Zmiana wielkości liter i usuwanie nadmiarowych spacji

Dołączanie i scalanie: